INFO

Festival sa nachádza v bývalom pieskovom lome vo vinohradníckej oblasti mesta Skalice na severozápade Slovenska. Okrem aplikácií Vás budú navigovať aj smerovky k „Rázcestie pri golfovom ihrisku“, odkiaľ bude ďalej vyznačená cesta na Maringotu.

DOPRAVA

Na festival je možné prísť rôznymi spôsobmi.

V rámci dopravy bude v spodnej časti festivalu zabezpečené parkovisko pre návštevníkov.

Na dopravu do lomu vo vinohradoch bude takisto možné využiť lokálne taxislužby.

Cieľová destinácia je „Rázcestie pri golfovom ihrisku“

Pre odvážnejších je možné prísť aj pešo alebo na bicykli. Cesta pešo z mesta trvá približne 40 minút.

UBYTOVANIE

Priamo v areáli festivalu je pre všetkých návštevníkov k dispozícii stanové mestečko s trávnatým povrchom v cene vstupenky

BEZPEČNOSŤ

Návštevníkov by sme chceli poprosiť v rámci všeobecnej bezpečnosti a spokojnosti, aby do areálu neprinášali zbrane, výbušniny, horľaviny a iné nebezpečné látky. Drogy sú na festivale rovnako zakázané. Taktiež by sme Vás chceli poprosiť, aby ste do areálu neprinášali ŽIADNE SKLO! Alkoholu bude k dispozícii v našich bufetoch dostatok.  Prítomnosť skla bude kontrolovaná pri vstupe bezpečnostnou službou. Predovšetkým dbajte na svoju osobnú bezpečnosť. Ďakujeme za pochopenie!

COVID 19

Nakoľko pretrváva pandemická situácia, prosíme účastníkov festivalu, aby boli maximálne ohľaduplní k svojmu okoliu a dodržiavali protipandemické opatrenia. Organizácia podujatia sa riadi platným COVID automatom, ktorý sa mení v závislosti od pandemickej situácie a je možné ho sledovať na stránke MVZ.